Eiendomsmarkedet i vekst: – Forventer prisøkning de neste årene

Oslo og Viken får den største prisveksten i boligmarkedet de neste fem årene. Det spås en vekst på 12–19 % i boligprisene i snitt de neste fem årene. Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse er ute med en fersk analyse om boligmarkedet fram mot 2023. Går det som Benedictow spår, blir det store regionale forskjeller i prisutviklingen.