Gå til sidens hovedinnhold

E 18 og trygge lokalveier

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste ukers beklagelige trafikkuhell på lokalveiene i Asker aktualiserer et sterkt behov for å ruste opp dette veinettet for de myke trafikantene. Kort fortalt er det behov for bedre sikkerhet for syklende og gående.

Asker Høyre jobber for å få realisert ny E18 fra Oslo til Drengsrud for å oppnå en rekke lokale forbedringer; miljø- og kollektivvennlig vei gjennom kommunen, og mulighet for tryggere lokalveier.

Ny E 18 henger tett sammen med utviklingen av lokalveinettet. Asker er helt avhengig av en ny Røykenvei og en opprustet Slemmestadvei for å ta vare på de myke trafikantene i tillegg til kollektivtrafikk, næringstrafikk og privatbiler. Vi må klare å skille dette fra hverandre, og må derfor tenke i en helhet. Det vil sikre veiene i de øvrige områdene (for eksempel Nesbru/Billingstad, lokalveier rundt Asker sentrum og ellers i kommunen)

Fra Asker kommunes side vil det være viktig å ligge foran i reguleringsprosessene, samt å være pådriver inn mot sentrale myndigheter som Viken fylke og Staten v/Statens veivesen. Det er ønskelig å regulere ny Røykenvei et godt stykke inn i kommunen i forbindelse med regulering av E18 gjennom Asker.

Asker Høyre ser behovet for å trygge lokalveinettet for de myke trafikantene. Vi lover å jobbe knallhardt for å få dette til.

Kommentarer til denne saken