Politiet bekymret - på fem år er nær 400 rådyr og elg påkjørt

Mange rådyr og elg blir påkjørt og drept månedlig på Hurumhalvøya, og nå er politiet så bekymret at de har bedt om ekstra felling på vilt.