Ole Jacob Johansen sitter i formannskapet i Asker for Fremskrittspartiet, og for et par uker siden var han med på en meget omtalt studietur til Brussel. Turen kostet kommunen nesten 300 000 kroner, og mange mener det er umusikalsk av politikerne å dra på en slik tur, samtidig som de på hjemmebane diskuterer det ene kuttet etter det andre i kommunebudsjettene.

Johansen kritiserer RHAs dekning av saken i et innlegg i RHA. «Hvor mye venter vi at politikerne våre skal tåle før de ikke gidder mer?", spør han.

Da RHA brakte nyheten om Brussel-turen, tok vi kontakt både med ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke som svarte raskt og konkret om hva turen dreide seg om.

Vi fulgte opp med en artikkelen som belyste en rekke reaksjoner på at formannskapet hadde tatt seg råd til denne turen. Vi refererte noen få av mange negative kommentarer fra RHAs Facebook-side, men også en kommentar som mente det kan være nyttig for lokalpolitikere å dra på studietur.

I tillegg spurte vi to av de hovedtillitsvalgte i kommunen om hva de synes om at det ble brukt 300 000 kroner på en slik tur.

Og når det gjelder RHAs formidling av kritikk av Brussel-turen: Politikere på Asker-nivå må tåle såpass.

Svein Ove Isaksen, ansvarlig redaktør i RHA

Den nevnte Johansen i Frp har etter reisen til Brussel satt seg ved tastaturet for å utagere mot RHAs dekning av saken. Han peker i sin vrede på at avisen har påstått at det er et opprør i flere partigrupper etter turen. Ordet opprør forekommer imidlertid ikke i noen av RHAs artikler om saken – vi har kun referert en politiker som påstår at en rekke kommunestyrerepresentanter er enig i at det var umusikalsk av formannskapet å dra på en slik tur i disse kutt-tider. At vi i vårt arbeid med saken spurte formannskapspolitikerne om det var noe «opprør», er en helt annen sak, siden vi fikk avkreftet dette og dermed valgte å ikke skrive at det var noe opprør.

Det paradoksale er at det faktisk er i Johansens eget parti at motstanden mot turen viste seg tydeligst. Kanskje en liten tankevekker for gruppeleder Johansen, at hans partikollega og kommunestyrerepresentant Espen Hansen Aspås, var RHAs kilde, og at Aspås ikke visste om Brussel-turen før den fant sted.

Johansen må ha lov til å kritisere avisens behandling av saken. RHA er selvsagt ikke ufeilbarlig, men vi står ved vår dekning av Brussel-turen, og vi kan forsikre om at vi kommer til å følge nøye med på pengebruken i kommunen i tiden som kommer, og ikke minst fortsette å reflektere hva folk på grasrota mener om de disponeringene som gjøres.

Og når det gjelder RHAs formidling av kritikk av Brussel-turen: Politikere på Asker-nivå må tåle såpass, Johansen.

Vi tror de fleste er glade for at vi har lokalpresse i Asker som ser politikerne og kommuneadministrasjonen i kortene. Kritisk journalistikk og åpenhet er blant grunnpilarene i demokratiet vårt. Det er verdier vi må ta vare på – kanskje spesielt i den tiden vi er inne i nå.

Vi drister oss til å formidle et velment råd, spesielt til Johansen, men kanskje også til den politiske og administrative ledelsen i kommunen:

Når det arrangeres middager for politikere til 250 000 kroner – som man gjorde i forbindelse med sammenslåingen av de tre kommunene – eller når formannskapet med flere drar til Brussel på studietur til en pris av 300 000 kroner, så er det viktige og riktig å være i forkant når det gjelder informasjon. Formannskapet kunne ha opplyst bedre om turen sin før de dro. Da ville sannsynligvis forståelsen vært større blant folk flest.

For vi er nemlig ganske mange som mener at turen til Brussel ser ut som et godt tiltak, en utflukt egnet til å skape engasjement, entusiasme og økt kompetanse hos lokalpolitikerne, og som til og med kan gi noe helt konkret tilbake i form av innovasjon og mulig pengestøtte fra EU.

Bare fortsett i politikken, Johansen – dette tåler du!

Les også:

Når media blir ekkokammer:

Hva slags politikere ønsker man seg?

Kommunens Brussel-tur falt ikke i god jord: – Noen burde skamme seg

Sender byråkrater og politikerne på studietur til nærmere 300 000 kroner: – Det er umusikalsk