Enhver kan miste motet og troen på at dette kan gå bra. Men det KAN gå bra - og du spiller en større rolle enn du kanskje tror.

Noe så enkelt som å kildesortere hjemme er et viktig bidrag til å redde klimaet. Gjør du det? Da er du en klimahelt.

Men hva du kildesorterer varierer ut fra hvor du bor i landet. Det vil endre seg fra 1. januar. Da blir det påbudt for både kommuner og næringsliv å utsortere all plast og matavfall. Og i 2025 gjelder det også for tekstiler.

Politikerne har nemlig inngått internasjonale avtaler som forplikter oss til å materialgjenvinne mer av avfallet. Dette er ikke noe den enkelte kommune eller virksomhet kan velge bort, og det vil bety mer kildesortering på oss alle.

Bakgrunnen er at vi ikke kan fortsette å forbruke i tempoet vi nå gjør, når vi vet at uttak av naturressurser står for store globale klimagassutslipp og betydelige tap av naturmangfold. Vi må bli bedre til å gjenbruke ressurser vi allerede har tatt ut.

Skal vi lykkes med det, må hver enkelt av oss bli enda flinkere til å kildesortere hjemme og på arbeidsplassen. Det kan også bety flere avfallsbeholdere utenfor boligen, økte renovasjonsgebyr eller nye behandlingsanlegg i nabolaget. Ikke så veldig velkomment kanskje, men helt nødvendig for å bevare planeten for kommende generasjoner.

Bærekraft er et ord som er flittig brukt i alle de politiske partienes programmer. Da er det viktig at politikere som høster lovord for ambisiøse klimaplaner og miljøstandarder også følger opp når disse skal settes ut i livet.

Avfall Norge har sammen med sine medlemmer fra avfalls- og gjenvinningsbransjen derfor invitert politikere fra ditt nærområde til omvisning på Gjenvinnerdagen 24. august. Da vil vi vise hvordan bransjen jobber for å få mest mulig ut av avfallet vårt, fortelle hva som kan gjøres bedre, og hvordan politikerne kan bidra ved å se på innsamlingsordninger, sorteringsløsninger og arealer for behandlingsanlegg.

Les også: flere debattinnlegg her eller bidra med din egen ytring

For ambisjoner løser ingen utfordringer, det er det handling som gjør. Vi håper at dine lokalpolitikere, og politikerne som representerer ditt valgdistrikt på Stortinget, er sitt ansvar bevisst og takker ja til invitasjonen.

Det er også på sin plass at de takker deg som sorterer avfallet ditt og dermed bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Du er allerede en klimahelt, og snart blir du en enda større.

Les også

Å rense mer koster penger, men gir også større verdier tilbake