Du bør helst ikke komme i en akutt psykisk krise på kveld og helg i Asker. I hvert fall ikke hvis du vil unngå besøk på en legevakt, som ikke er tilrettelagt for dette ut over ordinær bemanning.

Det var dette som var bakgrunnen da Asker kommunestyre i 2019 vedtok å opprette et akuttpsykiatrisk helsetilbud, hvor innbyggere i akutt psykisk krise kunne få hjelp av helsepersonell med spesialkompetanse på psykisk helse.

Til tross for at tjenesten i 1. halvårsrapport 2021 for velferd påstås å ha vært operativ siden 1. februar 2021, så er dette i så fall en godt bevart hemmelighet både for kommunens innbyggere, øvrige tjenester og legevaktene.

Det finnes ingen informasjon om tjenesten på kommunens nettsider eller ved de øvrige tjenestene som for eksempel veiledningstelefonen for psykisk helse og rus som jo i hvert fall burde kjenne til tilbudet, og ved henvendelse til legevaktene hadde sykepleiere på vakt heller ikke hørt om tilbudet.

Et akuttpsykiatrisk helsetilbud som ingen vet om og som ikke kan kontaktes hverken direkte eller via legevaktene, er jo ikke til mye hjelp. Det er rett og slett en skandale at Asker kommune, så lang tid etter vedtaket om opprettelse og tilleggsbevilgninger for å styrke bemanningen, fortsatt ikke har klart å få et akuttpsykiatrisk tilbud opp å stå som er tilgjengelig for innbyggere i akutt psykisk krise.

Hvem skal sørge for at vedtaket blir fulgt opp når kommunen hverken administrativt eller politisk selv er i stand til det? Er det en sak for kontrollutvalget?