DEMONSTRASJON: Forrige uke demonstrerte den Nordiske Motstandsbevegelsen i Lillehammer.
Jonatan Pettersson, Den Nordiske Motstandsbevegelsen

– Vi ser opp til Hitler

Røykenbøringen Haakon Forwald bosatte seg i Sverige for å innta lederrolle i nynazistmiljøet.
Publisert