Gamle ærverdige Tofte Musikkorps er et janitsjarkorps med 40 medlemmer.

Siden 2016 er det Anita Fogge som har vært dirigent for korpset. Hun var tidligere ansatt ved Forsvarets stabsmusikkorps hvor hun spilte trompet.

– I mars 1909 ble Sagene Hornmusikkforening stiftet med støtte fra Hurum Fabrikkers direktør Lindstrøm. Han sørget for at orkestret fikk låne penger til instrumenter og at de fikk bruke øvelseslokaler på bedriften. I 1928 ble det etablert et nytt korps knyttet til fagforeningen på storebror Tofte Cellulose AS. Dette stimulerte korpsene til større krav om kvalitet i musikken og økte konkurransen om folkets gunst, kan leder Elin Kristiansen i Tofte Musikkorps fortelle.

De to korpsene med bakgrunn i arbeiderbastionen møttes ofte til mannjevning på de mange musikkstevner som ble organisert rundt Oslofjorden.

I 1929 var korpset med på å starte Drammensfjorden og omegn Musikkforbund, og deltok på sitt første stevne.

I 1967 ble de to gamle korpsene oppløst og det nye felleskorpset fikk navnet Tofte Musikkorps.

– Stiftelsestidspunktet ble satt ut fra det korpset som hadde levd lengst, nemlig Sagene Hornmusikkforening, forteller Kristiansen.

Jubileumskonserten finner sted lørdag 30. mars klokka 16 i Tofte Samfunnshus.

– Temaet for konserten er «I østerled» og som konferansier har vi fått hjelp av Bjørn Pettersen. I forbindelse med konserten ønsker vi å hedre medlemmene som har spilt i korps gjennom 20, 30, 40, 50 og 60 år, sier Elin Kristiansen, Leder for Tofte Musikkorps, og håper på stor oppslutning i jubileumsåret.