Disse sju nye foretakene ble registrert i Hurum i desember

Det ble registrert sju nye foretak i gamle Hurum kommune i desember. Her er oversikten.