Disse foretakene er oppløst eller slettet den siste uken, og ett har gått konkurs

Flere foretak har meldt seg oppløst eller slettet den siste uken. I tillegg har ett gått konkurs.