Disse eiendommene i gamle Hurum skiftet eier i juli