RHA har fått innsyn i en e-post-korrespondanse mellom direktør for samfunnstjenester, Ragnar Sand Fuglum, og Høyre-politiker Heidi Sorknes. E-posten ble sendt på vegne av utvalget for samfunnstjenester, i forbindelse med behandling av saken om privatisering av veier.

Les også: Full seier for alle som protesterte mot privatisering av veier

Forrige uke vraket politikerne forslaget om å privatisere en lang rekke veier i gamle Røyken og Hurum. Dialogen nedenfor foregikk i forkant av et utvalgsmøte for samfunnstjenester i september.

Ut fra det som står i e-postene er det tydelig at temperaturen har vært høy mellom politikerne og administrasjonen i denne saken.

Ønsket rett kunnskap

I den første e-posten fra Høyres Heidi Sorknes ber hun om å få innsyn i alle de 268 høringsinnspillene som kom inn for å få et bedre grunnlag for å ta en avgjørelse i saken.

Samme dag svarer direktør Ragnar Sand Fuglum. I sitt svar ber han Sorknes tenke seg om det er hensiktsmessig å legge ved alle disse svarene, og viser til at sammendraget av høringsinnspillene er lagt ved i et eget notat knyttet til hver enkelt vei.

Sand Fuglum fortsetter med å forsøke å tegne opp linjene mellom politikk og administrasjon.

– Jeg tenker at her går skillet mellom administrasjon og politikk; dere vedtar politiske føringer som vi anvender på enkeltsakene. Høringsinnspillene har for oss kvalitetssikret grunnlagsinformasjonen, som har medført at kommunedirektørens innstilling til en rekke veier nå er endret. Det var å frambringe riktig kunnskapsgrunnlag som var meningen med høringen, skriver Fuglum til Sorknes og fortsetter:

– Går dere inn i vurderingen av hver enkelt høring, påtar dere dere saksbehandlers rolle – noe jeg da anser som en mistillit til administrasjonen.

– Krast og overdrevent

Fuglum avslutter e-posten med å skrive at hvis politikerne fortsatt mener det er riktig å legge ved alle høringsinnspillene, så skal administrasjonen selvsagt gjøre dette.

Det skinner igjennom i det påfølgende svaret fra Sorknes at hun ikke er spesielt fornøyd med responsen fra Fuglum.

– Dette svaret fra deg oppleves som særdeles krast og overdrevent! Helt generelt forventer vi politikere at høringssvar vedlegges sakene vi behandler. Der hvor dette ikke foreligger, ber vi nesten alltid om å få dem, skrev Sorknes, som et nestleder i utvalg for samfunnstjenester.

Høyre-politikeren skriver videre at politikerne har fått mye kritikk i denne saken, og påpeker at den har fått mye medieomtale.

– Det er helt vesentlig for oss at vi har full oversikt over hva vi beslutter her. Det er faktisk helt ned på spesifikke veier vi må se, og hva er det ellers vi skal bruke vårt politiske skjønn til for å vurdere en slik sak?, spør hun.

Tett dialog

Sand Fuglum forklarer til RHA på telefon at han i denne saken har hatt dialog med både utvalgsleder Elisabeth Holter-Schøyen (V) og nestleder Heidi Sorknes (H) hele veien.

– Sorknes er en erfaren politiker. Jeg vet godt hvor grensen mellom administrasjon og politikk går. Vi hadde ikke levert det som var forventet av politikerne, og det gjorde seg utslag i behandlingen utvalget gjorde. Vi leverte deretter det utvalget ba om, sier Sand Fuglum.

Direktørene tar ikke direkte selvkritikk, men kommer likevel med en innrømmelse.

– Det vi gjerne skulle gjort var å levere det kunnskapsgrunnlaget politikerne forventet å få fra starten av. Det er en stor, omfattende sak, så om den går flere runder er ikke det unaturlig, sier Fuglum.

RHA har vært i kontakt med Heidi Sorknes som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i e-postene.