8.-9. september er det ikke bare kommunevalg, men også kirkevalg (kun 9. september). Da utfordres du som er medlem av Den norske kirke til å si sin mening om hvem som skal lede kirken framover.

Det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd

I kirkevalget skal det både velges lokale menighetsråd og medlemmer til bispedømmerådet, som også er medlemmer av Kirkemøtet, det øverste organ i Den norske kirke. Innbyggerne i Røyken og Hurum kan i år stemme ved bispedømmerådsvalget i Oslo og IKKE i Tunsberg slik det var for 4 år siden.

I Oslo er det to lister å velge mellom, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Jeg som skriver dette innlegget er kandidat på Nominasjonskomiteens liste, bosatt i Røyken. Kandidatene på listen er foreslått av menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet, og prioritert av en nominasjonskomite som er valgt av menighetene. På https://nominasjonslisten.no/oslo/ kan du gjøre deg kjent med kandidatene og hva vi vil prioritere.

Kirken må prioritere barn og unge

Valget for fire år siden var preget av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par. I 2016 vedtok Kirkemøtet å åpne for slik vigsel gjennom å likestille to syn og to praksiser i dette spørsmålet. Dette var et kompromiss som ble vedtatt med stort flertall, og noen omkamp om dette spørsmålet er høyst urealistisk. Det bør derfor være andre spørsmål som står i fokus ved dette kirkevalget.

I løpet av de neste årene må Den norske kirke finne mer effektive måter å organisere seg på. Mindre av ressursene må brukes på administrasjon og mer på å møte mennesker i hverdag og fest. Skal kirken ha en framtid, må den ikke minst prioritere barn og unge. Og den må være synlig til stede i lokalsamfunnet, ikke minst for dem som har det vanskelig.

Vi ønsker en kirke som formidler tro, håp og kjærlighet til mennesker i livets ulike situasjoner.

Kirken er i stadig større grad avhengig av sine medlemmers støtte og innsats. Vi vil derfor oppfordre deg til å støtte opp om din lokale kirke. En måte du kan gjøre det på, er å stemme ved kirkevalget. Godt valg!