I juli var det en interessant kronikk i Aftenposten med følgende overskrift: "Digitaliseringen er nådeløs, mange klarer ikke å bruke teknologien», skrevet av Tormod Bjørnstad. Nærmere 600 000 av befolkningen er helt eller delvis fratatt viktige funksjoner i dagliglivet, og det gjelder mange over 65 år, men også mange yngre!

Forfatteren peker på mye av det jeg selv har tenkt mye på. Og han stiller et viktig spørsmål,» henger alle med på teknologi kappløpet?».

Mange kommuner har ligget langt fremme når det gjelder digitale tjenester, og for oss som kan benytte det, er det flott! Vi jeg kjenner mange som ikke har verken smarttelefon, pc eller nettbrett, og at det er vanskelig å få hjelp, resignerer mange.

En bekjent fikk for eksempel innkalling til røntgen på SMS. Denne ble ikke åpnet, og etter et par uker kom det en regning på over tusen kroner for uteblivelsen! Det kan jo ramses opp i det uendelige nesten hvordan mye er blitt vanskeligere for de som ikke takler teknologien. På NRK sies det daglig at man kan lese mer om dette på nrk.no. Og nettbank, hvordan få betalt regninger osv osv! Det er også fristende å nevne at kommunene våre i flere år skal markedsføres på nett.

Tormod Bjørnstad avslutter kronikken sin med følgende setning: «Vi får håpe at vi ikke trenger bank-ID og passord for å få lov til å dø!»

Uten å komme med påstander, stiller jeg spørsmål om beskjeder sendes per post eller SMS til de i Asker som ikke er på nett eller har smarttelefoner. Kronikkforfatteren peker på et problem jeg etter hvert har fått øynene opp for, nemlig at alt går så fort i vår digitale verden. Det lages kurs for å kunne takle teknologien! Men utviklingen går fort, og det du trodde du kunne, er plutselig endret, nye og bedre løsninger dukker opp! Så problemet er ikke bare å lære seg en digital tjeneste!

Jeg gikk inn på Digitaliseringsdirektoratets sider. Deres hovedmål er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og en enklere hverdag for folk flest! (litt forkortet uttale fra Astrup som var digitaliseringsminister i 2019). Her leser jeg mye interessant om universell utforming og de krav som stilles for likebehandling av alle, uansett alder og funksjonsevne, når det gjelder kommunikasjonsflyt! Her er det både nett-kurs og gode tips til de som er ansvarlige for informasjon.

En kamerat av meg i slutten av 70-årene har ikke mottatt verken mail eller SMS fra kommunen om den 4. vaksinen, hvorfor ikke? fordi han ikke har PC eller smarttelefon.

Men slik jeg tolker det: alt skal være nettbasert! Så hva tror vi, en eldre dame og en godt voksen mann, at mange ønsker seg fremover? All offentlig informasjon per post til de som ikke er på nett. Kontorer hvor en kan få hjelp og råd av mennesker og bistand til kurstilbud og oppfølgingskurs kontinuerlig.

Det må ikke glemmes at mange personer i vårt samfunn av helsemessige, økonomiske eller andre personlige grunner dessverre aldri kan bli annet enn analoge.

Vi må ikke skape et samfunn av "tapere" skapt av et samfunn som tror at alle kan bli digitale uansett helsemessige årsaker.

Tanker i hverdagen fra: