Elisabeth Jørgensen Singh løfter et viktig tema i sitt innlegg om digitalisering 1. november. Det er et faktum at mange mennesker ikke henger med i en digitalisering som utvikles i en rasende fart. Det er et stort problem for et samfunn at en betydelig mengde mennesker ikke deltar på et viktig kommunikasjonsområde. Det er mennesker i alle aldre som kjenner på et digitalt utenforskap, men en stor del er eldre mennesker. Singh har rett i at verken opplæring eller digital hjemmehjelp er tilstrekkelige tiltak for at alle skal komme med. Hun beskriver utfordringene med dette godt.

Les også

Digitaliseringen – medaljens bakside

Eldrerådet i Asker er svært opptatt av denne problemstillingen. Asker kommune har en avtale med Seniornett, representanter derfra er å finne på de fleste innbyggertorg og tilbyr gratis opplæring og hjelp til å finne fram på smarttelefon og PC. Vi vet imidlertid at terskelen for å komme til innbyggertorget er høy for mange. Når det gjelder digital hjemmehjelp, arbeider eldrerådet for å finne kreative løsninger for de som måtte ønske en slik tjeneste. Dette kan være gode tjenester for mange, men eldrerådet vet godt at dette ikke er tilstrekkelig for at alle skal kunne ta del i samfunnet på en god måte.

Det er i disse dager til behandling Temaplan for digitalisering og smart bruk av teknologi, en plan som dessverre ikke tar opp utfordringene med digitalt utenforskap. I sin behandling av planen har eldrerådet vedtatt følgende:

«Eldrerådet ser at planen i liten grad adresserer en strategi for hvordan kommunikasjon med kommunens innbyggere skal ivaretas når digitale løsninger utvikles og innføres.

Les også

Digitaliseringen er nådeløs

Rådet mener det må etableres en overordnet kommunal strategi som de enkelte virksomheter må arbeide innenfor når digitale løsninger tas i bruk. Allerede i dag er det flere digitale løsninger i kommunen som oppleves lite brukervennlig, samtidig som det også i vår kommunen er et betydelig antall ikke-digitale brukere.

Eldrerådet ønsker at det utarbeides et dokument til politisk behandling som beskriver hvordan kommunen skal involvere innbyggerne i utvikling av nye løsninger, og hvordan ikke-digitale innbyggere skal sikres informasjon og mulighet til å søke om tjenester på en enkel måte.»

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Dette er et vedtak eldrerådet skal følge opp. At Asker skal være en menneskevennlig kommune er en god formulering, den tar vi med oss. På mange innbyggertorg er medlemmer av eldrerådet regelmessig til stede i en «eldrerådets time». Ta gjerne kontakt med oss både om denne saken og annet som er viktig for eldre i Asker.

Les også

Digitaliseringen er ikke bare nådeløs, den er også blind