Gå til sidens hovedinnhold

Dette vil FHI at du skal vite om koronasertifikatet

Nylig sendte Folkehelseinstituttet (FHI) ut et nyhetsbrev til norske kommuner om koronasertifikatet. Her er det du trenger å vite.

Koronasertifikatet, eller «vaksinepass», brukes for å vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. I Norge brukes en kontrollside som enten vises rød eller grønn basert på registrerte testresultater og vaksineopplysninger, mens det i EU/EØS inneholder mer detaljert informasjon.

11. juni ble koronasertifikatet klart til innenlands bruk. Ifølge et nyhetsbrev FHI har sendt norske kommuner i midten av juli – deriblant Asker kommune – har det nå blitt foretatt en regelendring som gjelder antistofftesting.

Senest samme dag

For de som har bekreftet gjennomgått koronasykdom, kan antistoffserologi utført ved et norsk mikrobiologisk laboratorium brukes som grunnlag for å vise at én vaksinedose er tilstrekkelig for å kunne regnes som fullvaksinert, ifølge FHI. De opplyser imidlertid at dette ikke gjelder antistoff-hurtigtest.

I nyhetsbrevet opplyses det at regelendringen gjelder antistofftest ved koronavaksinasjon:

– Reglene er blitt endret slik at antistoffserologitesten også nå kan tas senest samme dag som du får koronavaksine, for å kunne bekrefte at du hadde covid-19 før du ble vaksinert, og dermed bare trenger én vaksinedose for å regnes som fullvaksinert, opplyser FHI i nyhetsbrevet.

Les også

Bivirkninger: Asker kommune aner ikke hvordan det går med de vaksinerte

De legger til at antistoffserologitester som tas etter at vaksinasjon er påbegynt vil ikke kunne gi grunnlag som fullvaksinert med bare en vaksinedose.

– Dette henger sammen med at det for stor usikkerhet og variasjon i antistoffserologipanelene på ulike laboratorier, informerer FHI.

Videre forklarer de at selv om noen antistoffanalyser til en viss grad kan skille mellom vaksinasjon og gjennomgått sykdom, må kriteriene for koronasertifikatet være felles for hele landet.

– For å sikre at fullvaksinerte har god beskyttelse kan vi ikke åpne for å bruke analyser som kan være usikre for dokumentasjon av sykdom og dermed kun tilby én dose vaksine.

Les også

Første stikk til ungdommen: – Jeg ble litt wozy, men det gikk over

Refunderes fra Helfo

De legger til at resultat fra antistofftesten ikke vil vises i koronasertifikatet, selv om data fra denne testen gir grunnlag for «fullvaksinert»-status i koronasertifikatet. Resultater fra testen finner man via prøvesvartjenesten på helsenorge.no.

Videre har Helse- og omsorgsdepartementet kommet med en avklaring:

– Helse- og omsorgsdepartementet har nylig besluttet at test for antistoff (mistanke om koronasykdom tilbake i tid) mot covid-19 omfattes av vilkårene for folketrygdfinansiering og skal refunderes fra Helfo, opplyser FHI videre.

Det er imidlertid ikke fritak for egenandel for testing for antistoff.

– Avklaringen fra departementet innebærer også at offentlige og private laboratorier som har avtale med et RHF kan kreve refusjon for antistoffanalysen.

Les også

Kan ta nærmere tre uker å få svar på spørsmål om korona

Ulike regler

Sertifikatet viser siste registrerte koronavaksine, og FHI opplyser at dette vises som:

• 1 av 1 i et endoseregime, eller som kombinasjon av gjennomgått koronasykdom (med krav til dokumentasjon) og en vaksinedose.

• 1 av 2 eller 2 av 2 i et todoseregime.

I nyhetsbrevet påpeker FHI også at det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som er i tråd med covid-19 forskriften og EUs retningslinjer om koronasertifikat. Disse kan imidlertid endres dersom nye data og informasjon tilkommer om vaksinene, sykdommen og smittesituasjonen tilsier at det er behov for det, ifølge FHI.

– Alle land i EU/EØS beslutter egne regler, og den enkelte bruker av koronasertifikatet plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder der en skal bruke sertifikatet (for eksempel ved reise). Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert, kan dette ha konsekvenser for gyldigheten av sertifikatet, understreker FHI.

Reglene for de ulike EU/EØS-land finnes på nettsiden Re-open EU.

FHI forklarer også at de med lanseringen av koronasertifikatet får svært mange henvendelser fra privatpersoner, skjønt deres oppgaver retter seg mot norske myndighetsorganer, helsetjenester og kommuner – og understreker at all oppdatert og relevant informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider. I tillegg finner du relevant informasjon på Asker kommunes hjemmesider.

Koronasertifikatet gir deg en oversikt over:

  • Vaksinasjonsstatus: Sertifikatet vil vise alle vaksiner mot covid-19 som er satt eller registrert i Norge.
  • Negativ koronatest: Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste sju døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode.
  • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom de siste seks månedene: Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises. Hvis du har testet positivt på nytt mer enn tre måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises.

(Kilde: Asker kommune)

Kommentarer til denne saken