Dette småbruket gikk for over 6,2 millioner - se hvilke andre eiendommer i gamle Hurum som har skiftet eier

Omsetning av eiendommer i gamle Hurum kommune i august.