Dette koster de fire alternativene mellom Dagslett og E18

Statens vegvesen jobber videre med å finne ut hvilken trase de vil anbefale mellom Dagslett og E18. Her kan du se hva de ulike alternativene vil koste.