Takk til redaktør Svein Ove Isaksen som med sitt svar på mitt innlegg av 25. september forlenger en nødvendig debatt, selv om han forsøker å få debatten til å dreie seg om noe annet enn hva den faktisk handler om. Isaksen later som om dette handler om meg, mens det jo handler om journalistikk og medienes rolle.

Les også: Sender byråkrater og politikerne på studietur til nærmere 300 000 kroner: – Det er umusikalsk

Personfokus er et av de eldste triksene i medieboken: Ved å fokusere på meg som person, forsøker Isaksen å snakke seg bort fra hva saken gjelder: Først begår avisen en artikkel der formannskapets tur til Brussel blir slaktet. Vinklingen fyrer opp kommentarfeltet, som i neste runde tas til inntekt for avisens syn. Den mest negative kommentaren, om at vi burde skamme oss, blir sågar hovedtittel i avisens redaksjonelle oppfølger. I tillegg nevnes ikke svarene på spørsmålet formannskapets medlemmer fikk om angivelig «opprør» i partiene.

– Media har et samfunnsansvar

La meg presisere: Det er viktig og riktig at media stiller spørsmål ved offentlig ressursbruk. I et demokratisk samfunn må politikerne tåle kritikk. Det er likevel slik at vi lever i en tid med økt polarisering og splittelse. Dette bør vel mediene hemme og ikke fremme? Media har også et samfunnsansvar. Media bør bygge broer, opptre som moderator, være en møteplass og fremme demokratisk sinnelag og utvikling.

Vi er på ingen måte ferdige med å bygge en ny kommune, så dette bør være viktig. Hvordan kan demokratiet styrkes fremfor mistillit og forakt overfor våre folkevalgte? Det er ikke alt av journalistikk som kan forsvares under henvisning til kritisk journalistikk og åpenhet. Av og til bommer media på samfunnsoppdraget i blodtåka. Når mainstream medier og ikke-redaktørstyrte sosiale medier flyter over i hverandre, er det fare på ferde. Da blir media en del av ekkokammeret. Er dette virkelig noe RHA ønsker å være en del av? Å redusere dette til et spørsmål om «hva Johansen tåler» er rimelig overraskende. Det er nesten så jeg tror at Isaksen ikke har skjønt hva dette dreier seg om.

Ble konfrontert med opprør

For øvrig forstår jeg at redaktøren ikke vet hvilke spørsmål hans journalister stiller, men formannskapets medlemmer ble altså konfrontert med at det skulle være «opprør» i partigruppene. Jeg siterer fra mailen: «Vi registrerer at det er voksende og sterk misnøye i de aller fleste partier nå knyttet til denne turen. Hva er din kommentar til det vi hører er et voksende internt opprør i flere partier»? Samtlige medlemmer av formannskapet svarte at de ikke var kjent med noe «opprør». Dette var, som Isaksen selv sier, ikke nevnt med et ord i oppfølgeren. Det er jo hele poenget: Fakta har en lei tendens til å ødelegge gode saker. Isaksen skriver at RHA ikke skrev noe om dette fordi det ble avkreftet, men hvordan kunne avisen dagen før «registrere» at det var voksende og sterk misnøye i flere partier dersom dette kokte ned til ingenting dagen etter? Ville man så veldig gjerne at det skulle være opprør og misnøye?

Men man har alltid kommentarfeltet. Der finner man heldigvis misnøye og opprørte folk. Også RHA må tåle kritikk uten å gå til personangrep. Ordbruken er besynderlig: Jeg har verken vært «utagerende» eller kjent på «vrede». Derimot har jeg påpekt det jeg mener er dårlig journalistikk og stilt spørsmål ved medienes rolle. Det får du tåle, Isaksen. Det virker nesten som om Isaksens svar er skrevet i affekt. Dette handler ikke om meg, men noen folkevalgte føler nok at balansen mellom motivasjon og resignasjon er hårfin. Og oppå dette kommer altså kjeft og hets.

– Sverter politiske kolleger

Det er videre rimelig spesielt at Isaksen gjør et poeng av at min partikollega var RHAs kilde, og skriver at det kanskje var en liten tankevekker for meg. Ja, det var en tankevekker. Men den var ikke liten. Det var også en tankevekker for resten av formannskapet at folkevalgte aktivt går ut på denne måten for å sverte politiske kollegaer. Men det tar vi på kammerset og ikke i media. At han ikke hadde fått med seg at dette var en del av folkevalgtopplæringen må han nesten svare for selv. Det er nok også noen som undrer seg over at han ikke kontaktet gruppeleder før han gikk til media, dersom han hadde behov for å oppdatere seg på turen. Programmet for turen lå ute på kommunens nettsider i hvert fall en uke i forkant, og den var vedtatt som en del av folkevalgtopplæringen. I tillegg ble det informert om turen i åpent formannskapsmøte som også ble streamet. At RHA mener at formannskapet burde opplyst bedre før man dro virker rett og slett rart.

I innspurten av fjorårets valgkamp ba tankesmien Civita meningsmålerne i Respons Analyse om å gjennomføre en undersøkelse om nordmenns syn på tillit. Et klart flertall hadde ganske høy eller svært høy tillit til at «folk flest stort sett er til å stole på». Skåren ble atskillig lavere på spørsmål om folks tillit til politikere og media. Kun 46 prosent svarte at de er ganske eller svært enig i at politikerne «forsøker å gjøre det beste for samfunnet», mens kun 43 prosent mente at «media dekker nyheter og politikk på en sannferdig og objektiv måte». Kanskje vi fortjener hverandre.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt