Mange i Asker kommune har mottatt beskjed fra kommunen om at veien de bor i skal privatiseres. Jeg og mannen min er av dem. I god tro kjøpte vi i 2019 et hus i en kommunal vei i Tofte. Vår oppfatning nå, er at Asker ikke er et trygt sted å kjøpe bolig. Signalet fra kommunen her, er at de kan finne på tiltak som gjør det uforutsigbart og dermed utrygt å kjøpe bolig i Asker. Hadde vi visst om dette i 2019, så hadde vi valgt annerledes.

Brevet fra kommunen med høringsinvitasjon på forslaget om tvangsprivatisering kom siste uken i juni. Ved inngangen til ferietiden. Høringsfristen er satt til 20. august. Ved skolestart. Dette er stusslig. Jeg mener kommunen er feig, som legger det opp på denne måten. De tenkte vel at det ville gå under radaren i samfunnet? Jeg skrev 28. august en anmodning om en måneds forlenget høringsfrist. Kommunen legger ned driften i juli. De tar ferie. Riktig nok.

Etter purring en måned senere fikk jeg en mail fra en person i kommunen som håpet jeg ville få svar snart, ettersom folk ville returnere på jobb etter ferien. Kort tid etter dette fikk jeg en beskjed fra jurist Steine sin mobil (han var vel i ferie), om at de ikke gir utvidet høringsfrist. Jeg er ikke imponert over denne kommunale forvaltning, heller mer sjokkert. Forvaltningsloven gjelder vel i denne type sak? Paragraf 11a? Det er en rød tråd gjennom dette, at det ikke blir opplyst om hjemmel for forslaget eller for nekting av utvidet høringsfrist eller noe, før etter press. Dette er for dårlig. Igjen, Asker kommune framstår ikke som trygg og til å stole på.

Det skal privatiseres veier som er fra 20 meter til to kilometer lange. Ergo, de enkeltpersoner som bor i disse veiene får dyttet over på seg utgifter av forskjellig størrelse fra kommunen. Forslaget rammer hardt og ulikt. Det begrunnes med rettferdighetsanskuelser i brevet. Vi kan ikke se et fnugg av rettferdighet i dette. Tvert imot. Her blir man fratatt kommunale ytelser og får øket sine utgifter, ytelser man betaler for over skatteseddelen (!). Med andre ord en forskjellsbehandling som medfører at de tvangsprivatiserte må subsidiere dem som bor i kommunal vei, med samme skattetrykk. Det kan være at noen må selge husene sine til folk med mere penger på grunn av økte utgifter. Med andre ord et asosialt forslag som fremmer ulikhet.

Ja, det er noen som opererer med budsjetter som er trange …

Det er stor forskjell på å kjøpe eiendom i privat vei og å bli tvangsprivatisert. Kjøper jeg eiendom i privat vei, vet jeg hva jeg går til. Kjøper jeg eiendom i en kommunal vei og blir påtvunget privatisering, er det en helt annen sak.

Miljøkommunen Asker legger opp til at der det før gikk en brøytebil, skal det nå måtte gå to. Tilgang til sykkelstier og turstier privatiseres. Folk som er berørt av dette blir sinte. De setter opp bom og krever penger for å dekke sine vedlikeholdsutgifter. Jeg tror til og med en del av kyststien skal privatiseres? Dette er et elendig forslag som kommer til å skape konflikt og splittelse i samfunnet.

Rett nok er ikke kommunen helt vrang. De sukrer pillen. Det heter i høringsinvitasjonen at man vil få veiledning om hvordan man kan organisere seg etter tvangsprivatiseringen. Er hele høringen et spill for galleriet? De sier også i høringsinvitasjonen, at dersom du kan bevise med dokument, at veien din er kommunal, så slipper du unna. Så kommunen med sine arkiver lemper bevisbyrden over på oss. Kommunal kompetansesvikt?

Det er listet opp kriterier de har bestemt seg for skal definere en kommunal vei, som gir dem anledning til å gjøre svært inngripende tiltak i våre liv med hjemmel i Veglova (!) paragraf 7. Dette er etter mitt syn et forvaltningsmessig smutthull på linje med andre smutthull som folk bruker for egen vinning. Nå også Asker kommune.

Jeg tviler dessverre på at dette vil føre til skatteflukt fra kommunen. For egen del er jeg fristet til å gi en annen kommune min skatt dersom dette blir vedtatt.

Jeg anbefaler ingen å flytte til Asker. Du tror du vet hva du går til, men det kan fort endre seg.

Helt til slutt. Jeg håper på støtte fra innbyggerne i Asker. De som er berørt av forslaget og alle andre. Gjerne fra hele landet. Vi har en gruppe på Facebook som heter Nei til tvangsprivatisering av kommunal vei i Asker. Innmelding blir satt stor pris på