Politisk redaktør i Budstikka Dag Otter Johansen tar opp på lederplass på mandag 6. januar mitt innspill om brannberedskapen i den nye kommunen som stod på trykk i RHA den 19. desember. Jeg mente, og mener fortsatt, i det som stod på trykk i RHA at nå må begynne å se hele den nye kommunen under ett. I redaktørens leder innfører han begrepet Bærexit, som om jeg har ment at all videre samhandling med Bærum skal opphøre. Det er det aller minste vi trenger nå, og blir helt feil.

Han tar også opp og vektlegger at jeg kommer fra Hurum, som om det skulle ha noe å si. La det være helt klart, jeg bor på Sætre i Asker kommune. Selv om jeg er født og oppvokst på Gullhella.

Nører oppunder en nord/sør konflikt i den nye kommunen

Et slikt utspill som det fra redaktøren i denne sak kan nøre oppunder en nord/sør konflikt i den nye kommunen. Det må vi unngå. Det er selvfølgelig et poeng at det befolkningsmessige tyngdepunktet fortsatt ligger nært Asker sentrum, og nært der redaktøren selv bor. Det er kanskje nettopp derfor han argumenterer slik han gjør. Men det er uheldig for den nye kommunen, hvor det er viktig at alle innbyggere skal føle seg ivaretatt.

Her må en ta innover seg at den 31/12-19 ble tre gamle kommuner nedlagt, og den 1/1-20 var EN ny kommune etablert hvor alle innbyggere skal føle tilhørighet.

Man må se hele kommunen under ett, og gjøre seg kjent med lokale forhold

Et av flere argumenter jeg benyttet for å få til denne sammenslåingen var nettopp VGS og samferdsel. Det er åpenbart at den nye kommunen i samarbeide med andre vil stå sterkere for å gjennomføre viktige samferdsels satsing som E18, ny Røykenvei og hurtigbåt på fjorden. Nettopp av disse grunner var det viktig å bli større og sterkere. Dette gjelder ikke bare brannberedskap.

Det verdt å merke seg at de rød/grønne i Viken har besluttet å innføre skolekretser for VGS, og hvor Asker og Bærum skal tilhøre samme krets. Det er sikkert ikke noe problem hvis en bor i nord i kommunen, og som Budstikka har kommentert som en god løsning på lederplass tidligere. Men igjen så må en se hele kommunen under ett, og gjøre seg kjent med lokale forhold. Fra Sætre er Frogn VGS den nærmeste VGS, og fra Spikkestad er det kun 15 min til St Halvard VGS i Lier, som alternativer til Røyken VGS og linjevalgene der, og hvor det er betydelig lengre til VGS i Bærum.

På samme måte finnes en rekke andre eksempler også innenfor områder som samferdsel. Enten det gjelder E-18, E-134, ny Røykenvei eller hurtigbåt på fjorden. Disse faktorene viser at det også er viktig å se etter andre løsninger og ikke bare mot Bærum i alle henseende.

Men det er avgjørende at vi ikke overser det faktum at det geografiske tyngdepunktet nå ligger betydelig lenger sørover, nettopp fordi det befolkningsmessig tyngdepunktet fortsatt ligger nært Asker sentrum, og at det bor mange innbyggere sør for dette punkt. Etablering og omstillingen av den nye kommunen vil kreve en endring av tankegodset og det er et potensialet som ligger her.

Kommunen er en langstrakt indrefilet midt i det sentrale Østlandet med mange muligheter, og vil kunne bli vårt svar på "Long Island"

Nå er det viktig at vi står sammen, og da må alle sees. Det er ikke et enten eller. Herfra er det en kommune som gjelder.

Godt nytt år til alle Askerbøringer uansett hvor du bor i den nye langstrakte kommunen.