Dette er de vanligste feilene innen smittevern hos Askers bedrifter: – Ansatte bruker ikke munnbind og manglende rutiner for renhold