– Dette er da ingen søppelplass!

En RHA-leser reagerer på at folk som setter seg ned for å ha de hyggelig ikke kan rydde etter seg.