Dette er bomsatsene Statens vegvesen mener bilistene må betale når Oslofjordtunnelen er utvidet

Når Oslofjordtunnelen er utvidet med et nytt tunnelløp kan det bli dobbelt så dyrt å passere, som det var tiden før det ble gratis å kjøre igjennom tunnelen august 2016.