Det er økonomiprat på alles lepper om dagen. Enten det gjelder statsbudsjettet – som for så vidt berører oss alle – strømpriser, krigen i Europa, kommuneøkonomi eller egen privatøkonomi – så er det bekymring å spore i alt som blir sagt.

De siste ukene har det vært mye slik bekymring å spore i Asker kommune. Lokalpolitikerne har fått framlagt økonomirapporter som gir oss et bilde av økonomien i kommunen akkurat nå, men også budsjetter for neste år og handlingsplan for de for de kommende årene.

Kommunestyret i Asker var samlet tirsdag kveld, og også her ble det mye diskusjon om økonomi. Både politikere som er i posisjon og i opposisjon er bekymret. Ja, til og med Asker-politikere som representerer de to regjeringspartiene innrømmer at det kan være vanskelig akkurat nå.

Statsbudsjettet som regjeringen har lagt fram er kun et forslag og det skal gjennom forhandlinger og behandling i Stortinget, så her kan mye endre seg.

Men uansett hvordan dette statsbudsjettet blir til slutt, så vil det være store utfordringer for oss alle i tiden som kommer.

Mangeårig Asker-politiker Hans A. Hveem (H) løftet det hele i et enda større perspektiv fra kommunestyrets talerstol tirsdag kveld. Han viste til en internasjonal rapport utarbeidet av det internasjonale pengefondet (IMF). Denne rapporten beskriver den økonomiske situasjonen og hvilke utfordringer som ligger foran oss, sett i et internasjonalt perspektiv. Hveem pekte på overskriften i rapporten: «Det verste ligger foran oss».

Med krigen i Europa, Putins energikrig og dets følger som bakteppe, kan vi være enig i at overskriften er betegnende, og betimelig.

For Asker kommune blir det viktig i tiden som kommer å bruke ressurser på å få kontroll over situasjonen i så stor grad som mulig. Dessverre er det fortsatt slik at en del rammebetingelser er vanskelig å forutsi akkurat nå, men derfor må kommunen sørge for at drift av lovpålagte tjenester går som normalt og at det kuttes på utgiftssiden på en human og rettferdig måte når dette er nødvendig. Men det vil bli ganske tøft.

Men la oss likevel – og for all del – lyse opp tilværelsen litt med noen positive sider av saken.

Ett positivt poeng er at vi har innbyggervekst i Asker kommune og mange av dem som kommer hit er unge familier. Slike vekst krever selvsagt også en viss grad av utbygging, men i det store og hele er dette positivt for vekstkommunen Asker.

Og hvis vi løfter perspektivet enda mer en gang til: Tenk på alle som nå rammes av krigen der krigen er og sett det opp mot hvordan vi har det her i Asker. Da kan de økonomiske utfordringene bli ganske uvesentlige.

I tillegg er Asker en kommune med sunn økonomi og en svært solid grunnmur.

Men vi vet altså at det verste ligger foran oss, og at vi alle kan bidra på vår måte.