Der er saktegående kø inn mot Drammen som strekker seg langt inn i Røyken. Uvisst hvs årsaken er annet enn mye trafikk i 18.30-tida. Køen går tidvis raskere

Trolig var det ringvirkninger at veitrøbbel på E18 som skapte køer også utover E134 i Røyken.