Det har nå gått nesten et år siden vi i FrP lanserte tiltakene med fokus på trivsel og trygghet på fjorden. Det tar litt tid i politikken men vi kan nå se noen resultater, selv om vi ikke er helt i mål.

Fritid, Asker | Frp frykter en sommer preget av mye fart og alkohol: – Vi trenger et mer synlig politi på sjøen (rha.no)

FrP har i revidert nasjonalbudsjett 2021 fått satt av 15 millioner i styrking til økt sjøberedskap og flere politibåter, dette etter forhandlinger med Høyre, KrF og Venstre.

Dette er penger som først i andre halvdel blir tilgjengelige for politiet, men jeg håper det kan gå rask å anskaffe en eller flere nye båter. Styrkingen har fokus på hele indre Oslofjord, men jeg forutsetter et vesentlig mye større nærvær i Asker med tilhørende øyer. Økt nærvær av politi har en preventiv effekt i forhold til uansvarlig båtkjøring.

Det finnes for øvrig vilje lokalt til å se på muligheter for tømming av septikanlegg i Asker kommune, det anser jeg som positivt, men hadde det vært opp til FrP skulle vi prioritert tømmestasjoner for septik for fritidsbåter i Slemmestad på Sætre og Tofte i det kommunale budsjettet, det hadde gitt en umiddelbar effekt på vannkvaliteten i Oslofjorden.

Jeg vil fortsette å kjempe for bedre og tydeligere skilting av fartsgrenser og merking av grunner og skjær i Asker, dette er for meg et åpenbart område kommunen burde ta tak i, og som det ikke koster all verden å gjøre noe med.

Dette er rett å slett for billig til å ikke gjøre i et sikkerhetsperspektiv for båtfolket og badene i Asker.