Gå til sidens hovedinnhold

Det nytter ikke å dra kredittkortet

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Knut Winther skriver i RHA 13. august at Spikkestad kulturkirke er en viktig arena i lokalsamfunnet, og beskriver de mange gode aktivitetene som finner sted der i dag. Dette setter Winther opp mot en video som jeg la ut på min Facebookside der jeg stiller spørsmålstegn ved pengeprioriteringen bak kulturkirken.

Winther har flere ganger tidligere fått svar på bakgrunnen for videoen, og aktivitetene som skjer i bygget i dag, men siden det ikke synes å ha vært klart nok så får Winther nå svar her.

Ressursbruken på kulturkirken

Fremskrittspartiet har vært mot byggingen og ressursbruken på kulturkirken, nettopp fordi man så hvor omfattende og kostbart dette skulle bli, i tillegg til hvordan Røyken kirkelige fellesråd skulle delta. Jeg vil også minne Winther på at det ikke kun var FrP som var lunkne til byggingen av kulturkirken, det var ganske mange partier som følte på det samme.

Røyken kirkelige fellesråd har i hvert budsjett for Røyken kommune søkt om midler til helt ordinært vedlikehold og drift av sin organisasjon. De har ikke over egne budsjetter kunne finansiere en ny gressklipper en gang. Det man da stilte spørsmålstegn ved var hvordan fellesrådet på en ansvarlig måte skulle kunne medfinansiere og drifte denne kirken i tillegg til de som allerede eksisterte.

Frp ba om innsyn i fellesrådets økonomiske situasjon

FrP ba tidlig i prosessen om informasjon om fellesrådets økonomiske situasjon, noe vi aldri fikk. Prosjektet var satt med en kostnadsramme på 70 millioner kroner, men man fikk altså en budsjettsprekk på 20 millioner kroner. Det er alvorlig.

Det som da var Røyken FrP, og som nå er slått sammen med to andre lokallag til Asker FrP, var ikke negativ til kulturkirken i Spikkestad som sådan, men mente da og nå at det ikke er en kommunal oppgave å finansiere bygging og drift av denne.

Røyken kommune har fire andre kirker som har slitt under manglende vedlikehold i mange år. I stedet for å ta vare på de kirkene man allerede har, så valgte man altså å sluse driftsmidler inn i et nytt overdådig bygg, som man reelt sett ikke har råd til.

Jeg mener det er mange andre tjenester kommunen burde ha prioritert fremfor kulturkirken, blant annet vedlikehold av kommunale veier, en styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene.

Slik som jeg har presisert ovenfor Winther flere ganger tidligere, så er det ikke aktiviteten i bygget i dag, eller kirkens arbeid som fikk meg til å reagere, men pengeprioriteringen i en kommune som allerede sliter med høy gjeld.

Kommentarer til denne saken