Det kan bli liv i Høvikbakken likevel: – men bare dersom kommunen blir enig med grunneierne

En strekning på litt over en kilometer fra Baarsrudtjernet til Høvibakken er flaskehalsen som har gjort at en utvidelse av løypetraseen ikke har blitt realisert.