Rødt har full forståelse for at bondeorganisasjonene ikke ønsket å forhandle ut fra det håpløse tilbudet regjeringa la fram i årets jordbruksoppgjør. Det er vanskelig å tro noe annet enn at regjeringspartiene faktisk ønsker en nedbygging av det norske landbruket og matproduksjonen. Tilbudet er ikke forenelig med ønske om matproduksjon over hele landet, og heller ikke forenelig med Stortingets krav om å redusere inntektsgapet.

Dette mener vi er en farlig utvikling, som fører til at nasjonen vil stå dårligere rustet til å møte de neste krisene. Veldig mange av bøndene på de små og mellomstore gårdsbruka, er hardt arbeidende som har en dårlig lønn sett ut fra antallet timer de arbeider. Det er i hovedsak en tverrpolitisk enighet om betydningen av kortreist mat, men den sittende regjeringa viser ingen vilje til å sørge for at de som produserer denne kortreiste maten skal kunne brødfø seg på dette yrket.

Tvert imot har de med sine skattelettelser til de rikeste de siste årene og skambudet 4. mai, igjen vist høyremedlemmet og historikeren Francis Sejersted har sine ord i behold når han skriver i Høyres eget historieverk bind 4 side 419, at «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet». Hadde regjeringa nøyd seg med skattelette på 1,5 mrd. i stede for 2,6 mrd. det siste året, ville dette vært nok for å imøtekomme bøndenes krav.

Det er 210 gårdsbruk i Asker, og disse har i tillegg til den viktige matproduksjonen, forvaltet det meste av kulturlandskapet som er opparbeidet mange steder helt fra jernalderen. Dette er en svært viktig del av identiteten og historien til Asker, fra Ertsvikstranda i sør, gjennom Røyken og til Billingstad i nord.

Vi trenger bonden og matproduksjon over hele landet. Også i Asker og Bærum. Vi må legge forholdene til rette slik at matjorda blir brukt og ivaretatt på en god måte.