Gå til sidens hovedinnhold

Det er tid for årets første møter i lokalsamfunnsutvalgene

Det er klart for årets første møter i de tre lokalsamfunnsutvalgene denne uka. Behandling av søknader tilskudd, informasjons fra Asker kommunes politikere og administrasjon står på dagsorden.

Alle, både Tofte, Slemmestad og Heggedal lokalsamfunnsutvalg, avholder årets første møte denne uke. Møtene er digitale, og opptak fra møtene blir tilgjengelig i etterkant.

I Tofte lokalsamfunnsutvalg onsdag 13. januar er dagsorden orientering om tjenesteområdet samfunnstjenester ved direktør Ragnar Sand Fuglum.

Deretter blir det en presentasjon av informasjonsmateriell og videre arbeid med det av Lotte Frost i kommunikasjonsgruppen.

Av formelle saker skal protokoll fra møte 30.11.2020 godkjennes, og søknader om tilskudd behandles.

I Slemmestad

Torsdag er det Slemmestad lokalsamfunnsutvalg som har møte. Også dette er digitalt og vil bli tilgjengelig i etterkant.

Agenda for Slemmestad lokalsamfunnsutvalg er dialog med Håvard Vestgren, lokalpolitiker og leder i utvalg for plan og byggesak. Vestgren sitter også i formannskapet og kommunestyret, som representant for Høyre, og bor i Slemmestad.

Av de formelle sakene skal protokoll fra møtet 30. november godkjennes, og søknad om tilskudd fra Blekkulfklubben behandles.

Tveit til Heggedal

Heggedal lokalsamfunnsutvalg har også møte 14. januar. Her skal direktør for organisasjon, Lars Joakim Tveit, orienterer om saker innenfor eget tjenesteområde. Deretter blir det workshop om kommunikasjon og markedsføring for medlemmene i utvalget.

Også her skal det gjøres en godkjenning av protokoll fra møtet 30. november.

Deretter er temaet matkonsept og kafédrift på innbyggertorgene.

Deretter for utvalget lagt fram en referatsak om Heggedal Torg og Park, utbyggingsstrategi og nødvendige avtaler i forbindelse med formannskapet 9. februar.

Kommentarer til denne saken