Det er registrert 21 000 arbeidssøkere i Vest-Viken, i juni var det over 24 000

Ved utgangen av juli var 21 020 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 8,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 3 421 færre enn ved utgangen av juni.