Gå til sidens hovedinnhold

- Det er positivt at tallet går opp – det indikerer at ungdommen ønsker seg utdanning, sier fylkesråden

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45 394 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune. Det samme tallet for 2020 var 45 304.

– I fjor hadde vi en rekordstor økning i søkertallene. Det er positivt at tallet i år holder seg stabilt eller går opp – det indikerer at ungdommen ønsker seg utdanning, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen.

– Erfaringene fra pandemien har vist oss at fullført videregående utdanning er helt avgjørende for en god og varig tilknytning til arbeidslivet, sier Jacobsen.


Oppgangen i søkertallet fra i fjor harmonerer med elevtallsveksten i Viken, og Jacobsen er fornøyd med at antall elevplasser holder tritt med tilfanget av søkere, slik at alle søkerne får tilbud om et utdanningsprogram de ønsker seg.

– Vi har 45 522 elevplasser i Viken-skolen, som betyr at vi totalt sett har nok plasser til alle søkerne. Det kan likevel være behov for å justere noen klasser opp eller ned utfra lokale behov, sier Jacobsen.

Søkemønster

Det er i år 17 791 søkere til første trinn på videregående opplæring.

56,1 prosent av det totale antallet søkere har søkt studieforberedende utdanningsprogram, der studiespesialisering har den absolutt største søkermassen med totalt 6743 søkere, en andel på 39 prosent. Idrettsfag ligger på andreplass, med 1592 søkere, som utgjør 9,2 prosent av søkerne.

Medier og kommunikasjon er utdanningsprogrammet med størst nedgang i antall søkere, fra 486 til 343, som gjør at andelen har sunket fra 2,8 prosent til 2 prosent.

På tross av en nedgang på 0,5 prosent fra i fjor, er helse- og oppvekstfag fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet. 2154 søkere, eller 12,5 prosent, har dette som sitt første ønske. Etter dette kommer elektrofag med 1434 søkere. Det utgjør 8,3 prosent av søkerne, samme andel som i 2020.

Røyken videregående skole har 882 plasser, fordelt på 40 klasser. Det er registrert 643 førstegangssøkere.

Bleiker videregående skole som i noen tilfeller er nærskole til elever fra Røyken og Hurum har 591 elevplasser fordelt på 29 klasser. Det er notert 462 førstegangssøkere til skolen. Drammens videregående skole har 1331 plasser fordelt på 48 klasser. Det er notert 1 555 førstegangssøkere til skolen.

Les også: Slik er ordningen for inntaket i videregående skole til høsten – søker du nærskolen får du ekstra poeng

Skoletilbudet og inntaksordningen

Skoletilbudet skal tilpasses slik at plassene blir fylt opp og flest mulig søkere får sitt førsteønske oppfylt. Viken fylkeskommune har inntak etter et nærskoleprinsipp. Det innebærer at søkerne blir prioritert ved inntak til nærskolen.

Alle ordinære søkere til Vg1 konkurrerer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen. I tillegg får de 100 poeng ekstra når de søker nærskolen. Dersom det er flere søkere enn plasser, kan man bli tatt inn på andre skoler enn nærskolen.

– Vi ønsker at flest mulig skal få plass på sitt førstevalg med hensyn til både skole og utdanningsprogram. I år har vi lagt som et viktig premiss at elevene skal få gå på en skole nær der de bor, slik at de ikke får lang reisevei. Det tror vi er viktig for motivasjonen for å gjennomføre den videregående opplæringen, sier fylkesrådet.

Les også: – Vi vil velge selv – ikke beordres til nærmeste skole, sier elevene på SPUSK

Søkernes rettigheter

På vg1 har søkerne rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene de har søkt på. På vg2 og vg3 har søkerne rett til å komme inn på et programområde som bygger på det søkeren har gått på.

Alle som har rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune skal få en plass.

Første inntak til de videregående skolene i Viken fylkeskommune er klart cirka 10. juli.

Kommentarer til denne saken