Mange innbyggere i tvangssammenslåtte kommuner og fylker over hele Norge brukte høstens valg til å støtte partier som var tydelige på at uretten skal rettes opp. Over 60 prosent av innbyggerne i Viken fylke sier i en undersøkelse at de ønsker å oppløse mastodonten og få tilbake Akershus, Buskerud og Østfold. Arbeiderparti-/Senterpartiregjeringen vil derfor oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad om dette etter vedtak i fylkestinget. Dette står eksplisitt i Hurdalsplattformen.

I Viken regjerer Ap/Sp fylkesrådet på en plattform med følgende formulering om framtiden til fylket:

«Fylkesrådet går framover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Det er derfor med forundring vi observerer at det nå sås tvil om en oppløsning faktisk blir gjennomført. Oppløsning av Viken har vært en av de viktigste enkeltsakene for Senterpartiet i Akershus, Buskerud og Østfold i valgkampen, og vårt budskap har vært tydelig i valgkampprogram så vel som i leserinnlegg og debatter. Slik det også var i kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Arbeiderpartiet har vært tilsvarende tydelige. Med overskriften «Arbeiderpartiet vil oppløse Viken» skrev nyvalgt statsminister Jonas Gahr Støre med flere i Fredriksstad Blad 11. august i år at det ikke er grunnlag for å tvile på Ap sitt standpunkt i denne saken. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har vært like tydelig. I debatt på NRK Buskerud 8. september uttrykte førstekandidatene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Masud Gharahkhani (Ap) samstemt at « … med en ny regjering blir det oppløsning av Viken. Ferdig snakket.». Etter valget var det Ap/Sp-ledede fylkesrådet i Viken, med fylkesrådsledelsen Tonje Brenna (Ap) og Anne Beathe K Tvinnereim (Sp) i spissen, raskt ute med nyheten om at det vil bli lagt fram sak for fylkestinget med anmodning til stortinget om å oppløse Viken.

Vi kan ikke se at det er noen uttalelser fra partiledelsen verken i Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som sår tvil om at oppløsning av Viken fremdeles er regjeringspartienes standpunkt. Nå foregår nødvendig, lovpålagt utredningsarbeid før fylkestinget får saken til behandling 16.-17. februar 2022. Vi forutsetter at utredningen tydelig får fram utfordringene knyttet til Viken. Storfylket er kostnadsdrivende fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten som følge av lange avstander, lite lokalkunnskap og høyt innbyggertall. En så stor organisasjon krever flere heltidspolitikere samtidig som det er færre folkevalgte per innbygger og de minst folkerike kommunene i fylkets ytterkant mister representasjon.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer Viken med oppløsning for øye, samtidig som innbyggernes behov blir godt ivaretatt. Frem til juni 2022 skal vi gjennomføre oppløsningen av Viken slik vi gikk til valg på. Viken er en like dårlig idé nå, som da Høyre, FrP, Krf og Venstre tvang fylkessammenslåingen igjennom i Stortinget.