Flertallet i Askers kommunestyre vedtok tirsdag 8. mars å bygge 150 nye boliger i Jakslandsåsen i Røyken. Jeg mener at det er lite gjennomtenkt og uansvarlig av kommunestyret å prioritere befolkningsvekst framfor undervisningskvaliteten til elevene.

Utbyggingen av boligene vil medføre økt befolkningsvekst i Røyken. Samtidig ser vi at Røyken ungdomsskole er overbelastet og ikke har kapasitet til å ta imot flere elever. For å håndtere dette problemet behøver vi å bygge ut ungdomsskolen. Dette bør være en prioritet for de folkevalgte i kommunen.

Det er stadfestet i opplæringsloven at god undervisningskvalitet og et betryggende skolemiljø er grunnleggende elevrettigheter. Jeg frykter at disse elevrettighetene vil bli negativt rammet om vi ikke griper inn nå snart. En utvidelse av Røyken ungdomsskole er det eneste logiske tiltaket. Det vil forbedre undervisningskvaliteten og bedre det psykososialt miljø på skolen.

Jeg håper på, og oppfordrer, partiene i kommunestyret til å bygge ut Røyken ungdomsskole i nær framtid. En utbygging av skolen er et nødvendig tiltak for å forbedre kvaliteten på undervisningen og miljøet på skolen. Helsen til kommunens elever er ekstremt viktig og er nødt til å prioriteres av de folkevalgte.