Snart sommer, og snart går 12500 elever og 1000 lærere fra 40 grunnskoler ut i en velfortjent ferie i vår snart nye kommune.

Det handler om å fordele godene på en best mulig måte

Etter valget i 2019 blir det 55 kommunestyrerepresentanter i Nye Asker som skal forvalte et budsjett for grunnskolen på, rundt regnet, 1000 millioner kroner. Noen vil sikkert hevde at dette er mye midler som tilfaller skolesektoren, mens andre vil synes man bruker for lite penger på våre barn- og unge.

Jeg tror alltid det vil være ønsker om mer ressurser i alle kommunens sektorer, uansett hvor mye midler man har disposisjon. Men, det gjelder å fordele godene på så best mulig måte som mulig.

For meg, som forhåpentligvis blir en av de 55 nye politikerne, og med bakgrunn som lærer og inspektør, er innholdet i skolen, kvaliteten og eleven i sentrum det viktigste.

Hvert år gjør Kommunal Rapport en sammenlikning av landets kommuner, fordelt på 12 ulike sektorer. En av dem er grunnskolen. Grunnskolebarometeret tar utgangspunkt i avgangskarakterer, nasjonale prøver, trivsel, spesialundervisning, SFO og andel lærere med godkjent utdanning.

Vi hevder oss i teten på nasjonale prøver

I år inntar «gamle» Asker toppen; best av landets 433 kommuner! Røyken (97) og Hurum (254) holder seg blygt i bakgrunnen. (Men, som ordfører i Hurum, må jeg få lov, i all beskjedenhet, å fortelle at Hurum har en framgang på 50 plasser fra året før – og vi har skoler som hevder seg helt i teten når det gjelder resultater på nasjonale prøver).

Samtidig bøyer jeg meg i hatten over «gamle» Asker som på tre år har gått fra 3. til 2. til 1. plass. Jeg tror det må være greit å si at snart 70 år med Høyre på rattet har levert på skolesektoren så det holder.

Men, man alltid har forbedringsmuligheter og når nå tre skolesektorer slår seg sammen til en enhet, er det viktig å ta med seg det som er bra fra alle våre skoler i den nye kommunen. Asker er i en særklasse, men det gjøres mye bra i både Røykenskolen og Hurumskolen også.

Tidstyver blant skoleledelsen

En god skoleledelse er viktig for elevenes læring og trivsel på skolen. Det gjorde derfor et sterkt inntrykk når jeg leste om tidstyver i Askerskolen (Budstikka 4.12.18). Mens flere rektorer svarer at de kun bruker mellom 10 og 19 % av arbeidstiden på pedagogisk ledelse, oppgir en annen rektor å bruke over 80 % av tiden på det samme.»

Jeg vil ta initiativ til at det settes fokus på lederrollen i skolen fordi gode ledere skaper gode skolehverdager for elever, foreldre og lærere. Som leder har rektor «over seg» et enormt administrativt og politisk apparat og «rundt og under seg» elever, foreldre og kollegaer. Krevende forventninger hos ulike interessegrupper som ofte kan være motstridende.

Asker Høyre vil prioritere og styrke skoleledelsen i kommunen. Skoleledere skal tilbys faglig og relevant lederutvikling, i tillegg til at det skal gis nødvendig lederstøtte, coaching og mentorprogram. Vi er opptatt av et helhetlig lederskap.

Asker Høyre – sammen for alle i Askerskolen

Asker-elevene slo ut sin konkurrenter i Røyken og Hurum i vårens Innovasjonscamp

Hyggen skole scorer best av alle skolene i nasjonale prøver