I et tidligere nummer av Røyken og Hurum Avis sto det at økt bruk av veien ned til Halvorshavn har medført økt belastning i form av trafikkstøy og støv. Vi fem hytteeiere finner det nødvendig å si at vi ikke driver en slik form for bilkjøring.

Vi er alle godt voksne, den eldste er 84, og vi kjører de 500 meterne ned til parkeringsplassen på en vettug måte. Dessuten har vi det ikke travelt når vi skal til hyttene våre.

Vi snakket med damen som bor nærmest bommen, og hun sa at det er ikke dere som grisekjører, det er ungdom som holder til ved brygga. Dere hytteeiere kjører alltid pent. Altså en god attest og en renvasking av oss.

Da muligens lesere av ovennevnte artikkel sitter igjen med et dårlig inntrykk av vår kjøring på Halvorshavnveien, ber vi avisen vennligst ta inn dette.