Tilsvar til Ivar Granum:

Først og fremst godt nytt år til alle. Og godt nytt år også til Ivar Granum, Hurums Aps landshøvding og frontfigur. I hans nyttårstale i RHA 15. januar oppsummerer han 2018 og informerer ryddig om romansen mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Hurum.

Raus, nær, skapende og modig - Det politiske året i 2019 for Hurum kommune 

Fra nei-mann til ja-mann

Det er noe smått sympatisk, om enn finurlig, at maktpartiene har funnet sammen og tar ansvar for å lede oss inn i herligheten. Jeg må berømme, helt oppriktig, Granums innsats, for det må være og ha vært krevende å lede et Nei-til-sammenslåingsparti som Hurum AP var, for så å bli Ja-mann og til og med nestleder i Fellesnemnda.

Og tidsbruken er imponerende, og jeg er virkelig takknemlig for at de tre medlemmene fra Hurum i Fellesnemnda bruker så mye tid på og for Hurum, og nye Asker.

Nå har man jo også fått ryddet opp i noen kommunikative utfordringer vi slet med i kommunestyret, og jeg opplever at man har fått til en god informasjonsflyt om hva som foregår «in there» i Asker, og stemningen mellom partiene i Hurum er på oppadgående kurs.

Det blir interessant å se hvordan dette utvikler seg i valgkampen.

Kanskje fellesnemnda vil stille opp med de nødvendige midler som våre tre lokalpolitikere og hurumpatrioter etterlyser 

Makta er flyttet fra kommunestyrene til nemnda

Når jeg nå har åpnet på denne måten, må jeg fortsette med noe mer alvorlig. At de to partiene som utgjør flertallet i Hurum også har flertall i Fellesnemnda i den nye kommunen byr på noen bekymringer.

At så mye makt er flyttet fra kommunestyrene til nettopp denne nemnda byr på noen utfordringer. Jeg frykter at mange viktige saker for Hurum blir avgjort i pauser, lukkede møter, gruppemøter og i bilen på vei til møtene. Det har derfor vært utrolig viktig å forankre så mye som mulig i kommunestyret.

Jeg tror ikke man ønsker seg vekk fra demokrati og åpenhet, men det er noe usunt over at makta er samlet på noen få fra kun to partier. Derfor vil jeg benytte anledningen, i min nyttårstale, til å minne om at vi finnes vi andre også.

Vi står her borte, og flere kommer nok fram fra rollen som veggpryd nå som kommunevalget nærmer seg. For meg, som 3.-kandidat på kumulert plass til Asker Venstre, er nettopp åpenhet, medvirkning og lokaldemokrati noe jeg går til valg på.

Ikke bare fordi Høyre og Arbeiderpartiet har funnet hverandre, men fordi enkeltmennesket får stadig mindre plass i politikeres bevissthet.

Det er møtet mellom menneskene som skaper denne verden, ikke møtet mellom menneskene og systemene. Det er i kraften i gode menneskemøter at virkelig fine og viktige ting skjer, og det kan være greit for oss politikere å huske på når vi forsvinner inn i politikken, med hud, hår og ord.

Åpent brev til Hurums medlemmer i fellesnemda 

Komplisert og uoversiktlig for enkeltmennesket

Selv har jeg den siste tiden opplevd at en reguleringsplan truer deler av hagen min, skoleveien til barna mine og mine nærmeste omgivelser. Jeg har opplevd mangel på informasjon, utydelig informasjon, frykt, antagelser og usikkerhet på hvordan min eiendom og mitt hjem blir påvirket av større hensyn og utbygging.

Jeg har opplevd hvordan en gjeng med naboer har slått seg sammen for å innhente informasjon og for å sette seg inn i en sak som framstår som komplisert og uoversiktlig hvis man ikke virkelig følger med eller kjenner plansaker fra før.

Det har vært fantastisk for meg som privatperson å oppleve hvor mye makt vi har som enkeltmennesker hvis vi bare slår oss sammen og arbeider med å få kunnskap om saker som angår oss.

Det er imidlertid skummelt at vi har jobbet så hardt for å få den kunnskapen og informasjon for alle har ikke anledning til å stå på slik, og det skal heller ikke være nødvendig i et åpent og demokratisk samfunn.

Derfor er åpenhet og medvirkning og enkeltmenneskets plass i systemet et ansvar politikere, administrasjon og vi som samfunn ikke må ta lett på. Vi må stadig bli bedre, og vi må alltid jobbe utover og ikke innover.

Det er vakkert når lokalt engasjement blomstrer

Med dette vil jeg oppsummere med å si at det finnes alternativer til maktpartiene. Det finnes alternativer til Granum, og et av de sitter på Klokkarstua. Jeg ønsker å være en annerledes lokalpolitiker. Det tror jeg er nødvendig.

Så merker jeg meg at Granum benytter de fire verdiene som arbeidsgruppen P2 i nye Asker har jobbet med. – Raus, nær, skapende og modig. Det synes jeg er flott å se. Som medlem av nettopp P2-utvalget er jeg stolt over det arbeidet vi gjorde med felles identitet for de tre sammenslåtte kommuner.

Det gleder meg at Granum og jeg kjenner felles eierskap disse verdiene, og kanskje noen til.

For meg som kandidat vil jeg herved utnevne fire verdier som kommer til å styre mitt arbeid i nye Asker, hvis jeg blir valgt; Entusiasme, kreativitet, annerledeshet og lokalt engasjement.

Jeg gleder meg til valget, og jeg gleder meg til framtiden, og jeg er stolt over å være en av de mulige kandidatene fra Hurum i det nye kommunestyret. Det finnes flere gode kandidater, det finnes flere alternativ, og godt er det i det store perspektivet.

Tjenestetilbudet til innbyggerne blir bedre i nye Asker kommune