Regjeringen har besluttet tirsdag 7. april at de gradvis ønsker å åpne skolene, og starter med de yngste. Regjeringen håper at alle er tilbake på skolen før sommerferien. Skolene i Norge vil fortsatt holde stengt fram til mandag 27. april. Fra mandag 27. april vil skolene åpne for barn i 1.-4. trinn. Dette gjelder også SFO.

– Vi gleder oss til å få elevene gradvis tilbake på skolen. Jeg berømmer elever, lærere og foresatte for innsatsen de har gjort de siste ukene. Detaljer om hvordan skolene skal åpnes vil vi måtte komme tilbake til, sier direktør for oppvekst i Asker kommune, Kai Erik Lund.

Les også: Helge starter landets første drive-through bakeri: - Jeg trenger flere koner for å utnytte kapasiteten

Fjernundervisning fortsetter

Fjernundervisning for askerelever vil fortsette uken etter påske for samtlige elever. Lærere og ledelse vil planlegge undervisning og følge opp elevene på tilsvarende måte som i de foregående skoleukene. Fra mandag 27. april vil skolene åpne for barn i 1.-4. trinn, mens 5.-10. trinn fortsetter med fjernundervisning. – Regjeringens ambisjon er at alle elever, på en eller annen måte, skal få komme tilbake til skolen før sommeren, sier Lund, og viser til regjeringens beslutning.

Trygg skolehverdag

Kommunen vil i dagene som kommer jobbe med å få på plass smitteverntiltak og rutiner for å sikre at både barn og ansatte har en trygg skolehverdag. Dette var også et av temaene som ble diskutert i kriseledelsens møte onsdag 8. april. - Nå vil vi sette oss ned og tilpasse oss de nye nasjonale retningslinjene. De neste dagene vil vi, sammen med kommuneoverlegen, sikre at hensyn til smittevern blir ivaretatt i alle våre skoler, SFO og barnehager, sier Lund. Han understreker betydningen av å ha et god samarbeid med foresatte, ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet.

Omsorgsplasser til barn i skoler og barnehager vil opprettholdes. Foresatte som har fått innvilget plass trenger ikke søke på nytt.

Les også: Turbokforfatter lanserer turkart for Nye Asker: – Har aldri fått så mange klikk, likes og kommentarer som nå