Ifølge Brakar var det registrert 756 200 reiser i 2019 i Røyken og Hurum. Det var nesten 50 000 færre reiser enn i 2018, og en nedgang på 6,2 prosent.

– Brakar ser ingen endring i salget i området, og må derfor bruke mer tid på å undersøke om nedgangen er reell, og i så fall hvorfor, skriver Brakar i en pressemelding.

Les også: Temamøte om kommuneplan trakk folk til rådhussalen: – Det er busstilbudet om interesserer oss mest

Linje 81 mellom Drammen og Sætre er den største linjen i dette området med nesten 400 000 reiser, og det utgjør 52 prosent av alle reiser i Røyken og Hurum.

Linje 71 Drammen – Asker er nå Brakars nest travleste linje med oppunder én million reiser i året, og en vekst på ca. 34 000 reiser i 2019. Den utgjør hele 57 prosent av alle reiser i Lier-området. I tillegg er det god vekst med over 5000 nye reiser (10 %) på linje 72 Drammen – Lierskogen.