Tilsvar til Hans A. Hveem - utsettelse av 15 sykehjemsplasser

Et debattinnlegg i RHA 15. mars langer Høyres Hans A. Hveem ut mot Arbeiderpartiet som valgte å stemme mot utsatt oppstart av 15 sykehjemsplasser på Hurum bo- og omsorgssenter.

Hveem karakteriserer dette som «et populistisk og uforståelig vedtak fra et parti som mange oppfatter som et ansvarlig styringsparti». Omtalen av Arbeiderpartiet som et styringsdyktig parti er helt riktig. Men vi er uenig i prioriteringer innen dette området, i denne saken.

Alle er enige i at vi møter utfordringer fremover i tid med en stadig endret demografi, vi blir flere eldre i Norge. Og i Asker.

Våre innbyggere blir stadig eldre, men er samtidig mye sprekere enn før. Min far var i denne kategorien, før han plutselig ble en som trengte akutt hjelp. Og måtte flytte til et heldøgns omsorgssenter. Det skjedde fort, og litt uforutsigbart selv om alderen var der.

Jeg har hatt og har eldre venner her jeg bor på Tofte som er spreke. Men, noen har plutselig trengt umiddelbar hjelp. Det er ikke slik at de pårørende kan stille opp hele døgnet, selv om mange nettopp gjør det. Da må kommunens tjenester stå klar når dette behovet kommer. Og derfor mener Arbeiderpartiet det er feil å utsette driften av plasser som står ferdigbygd.

Asker kommune søker stadig etter flere medarbeidere til velferdsområdet. Men, markedet er trangt, noe som vises ved at Asker nylig utlyste hele 77 sykepleierstillinger, hvorav kun 18 ble besatt. Dette er en utfordring for hele Norge. Velferdsområdet sørger for gode tjenester til våre eldste, og har, i alle fall siden jeg gikk inn i politikken for 10 år siden, alltid hatt behov for flere varme hender. Og alltid hatt et merforbruk. Ikke fordi at området driver ulønnsomt. Men fordi området blir underbudsjettert. De ansatte kan ikke løpe fortere lenger. De har løpt fort i årevis. Det er behov for flere ansatte. Derfor har Arbeiderpartiet i de to siste budsjettrundene lagt frem alternative budsjetter som styrker Velferd, og trapper ned omstilling og effektivisering. Med et overskudd (mindreforbruk) på 350 mill i 2021 og foreløpig 380 mill i 2022 er det ingen grunn til å utsette nyansettelser innen Velferdsområdet.

Derfor er det ikke uansvarlig av Arbeiderpartiet å ville ta i bruk alle omsorgsplasser på Filtvet. Vi må ansette flere folk. Og vi må ha plassene klare i tilfelle plutselige og akutte omsorgsbehov hos våre innbyggere. Hele tiden.

Og det er nå vi kan gjøre det. Vi har et felles politisk mål om at heltidsansettelser skal være mantra for Asker kommune. Det krever ikke bare gode ord, det krever handling. Og penger.

15 mill ut 2024 er summen som Hveem mener er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger. Ved å investere 15 mill på sykepleiere kan vi si opp tilsvarende antall private aktører på Hurum bo- og omsorgssenter. Eller andre steder der private hospiterer.

Den gangen kommunestyret i Hurum vedtok bygging av omsorgssenteret med 110 plasser betydde det at alle 110 plasser skulle bygges ferdig. Noe annet har ikke jeg registrert.

Selv om omsorgssenteret er plassert ytterst på Hurumhalvøya og blir nevnt i avisinnlegg som ute i «huttiheiti» så er det her det blir behov for raskt etablerte plasser.

Sånn er det, Hans.