Etter dagens ekstraordinære formannskapsmøte ble det klart at også Asker kommune innførte nye smittevernregler som følge av økt smitte av Korona.

Les også: Her kan du følge utviklingen i Koronasituasjonen dag for dag

Disse var ikke like strenge som Oslo, men la seg på linje med nabokommune Bærum. På pressekonferansen ble det ekstra oppmerksomhet knyttet til spørsmålet om stenging eller ikke stenging av treningssentre.

– Har vært flinke

Oslo har bestemt at disse må stenge i en periode, men her følger ikke Asker. Kommuneoverlege Meera Grepp forklarte hvorfor det er slik.

– Det har vært et par enkeltstående hendelser ved sentrene, men dette har ikke spredt seg videre. Det tar vi som et tegn på at de har vært flinke til å følge tiltakene, men dette må vi ta en jevnlig vurdering på, sier Greep.

Kommunedirektør Lars Bjerke forklarte at de skal ha et styrket tilsyn av all næringsvirksomhet.

– Vi kommer likevel til å ha forsterket tilsyn av næringsvirksomhet for å forsikre seg at de ulike virksomhetene holder seg til gjeldende smittevernregler.

Frykter ikke treningsflyktninger

Siden sentrene i Oslo er stengt, kan man kanskje tenke seg til at noen vil prøve å komme til Asker eller Bærum for en økt,

– Ut fra nåværende smittevernssregler legger vi til grunn at det ikke kommer til å skje. Det finnes en klar oppfordring om å ikke reise med kollektivt, og det er også begrensninger med tanke på antallet mennesker som kan være inne på sentrene til enhver tid, sier ordfører Lene Conradi.

Ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege var nøye med å påpeke at Regjeringen hadde anbefalt stedene rundt Oslo og så langt det lar seg gjøre følge hovedstadens regler. Ifølge fylkesmannen var det viktig å tilpasse til hver enkel kommune ut fra smittetrykk slik at innbyggerne får en forståelse av reglene.

– Vi har et vesentlig lavere smittetrykk enn i Oslo og Drammen, sa Bjerke, og kommuneoverlegen understreket også at man måtte ha et perspektiv på fire uker for å se om tiltakene har en effekt.

– Innfører man det for tidlig klarer ikke folk å forstå at man skal ha de tiltakene, sier Grepp.