Derfor fikk de ingen penger til lekepark på Fritznerstranda

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg har avslått søknaden fra Vollen vel om støtte til å etablere en lekepark.