↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 79 20 00

Besøksadresse

ovre Skoledalen 12
3482 TOFTE
  1. Beskrivelse

Hurum Kraft Varmer hverdagen!

Innkjøpspris

- strøm til innkjøpspris i hht. kraftbørsen

- kun kr.45,- pr/mnd. i fastbeløp. Vi spanderer de 3 første mnd.

- ingen bindingstid

- etterskuddvis avregning

- avtalen passer deg med forbruk over ca. 12000 kWh/år.

 

Fastpris 1 år

- strøm til fastpris over en avtalt periode.

- kun kr.25,- pr/mnd. i fastbeløp.

- du er bundet i avtaleperioden.

- etterskuddvis avregning

- avtalen passer deg som ønsker en forutsigbar pris.

 

Markedskraft

- strøm til spotpris m/påslag i hht.kraftbørsen

- kun kr.25,- pr/mnd i fastbeløp

- ingen bindingstid

- etterskuddvis avregning

- avtalen passer deg med forbruk under 12.000 kWh/år

 

Lavpris NO1/NO2

- flytende standard avtale der prisen følger sesongsvigninger

- kun kr.25,- pr/mnd. i fastbeløp

- ingen bindingstid

- etterskuddvis avregning

- avtalen passer deg som ønsker priser i hht.sesongsvigninger