Storsandveien blir stengt onsdag 16. desember klokken 22.00 og frem til torsdag 17. desember kokkenl 05.00,

Veitrafikksentralen opplyser til RHA at det er arbeid med en stikkrenne som medfører at Storsandveien må stenges helt natt til torsdag 17. desember. Det vil bli skiltet omkjøring via Klokkarstua.