Tirsdag la VY frem trafikktallene for ulike togstrekninger på Østlandet. Der kommer det frem at enkelte lokale togstrekninger øker i antall reiser, mens én går kraftig tilbake.

På Spikkestadbanen fra Spikkestad til Lillestrøm var det en økning i antall reiser på 3,4 prosent sammenlignet med de første åtte månedene i 2018.

Over syv millioner passasjerer reiste på Spikkestadbanen mellom Spikkestad og Lillestrøm i årets åtte første måneder. Dermed er dette strekningen med flest passasjerer på Østlandet så langt i år.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for Røyken, Hurum og Askers innbyggere

På lokaltoget mellom Asker og Kongsvinger var det hele 19 prosent færre reiser i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode for 2018. I underkant av to millioner passasjerer benyttet seg av denne strekningen i denne perioden. Grunnen til den store nedgangen var arbeider på strekningen på dagtid og at linjen var stengt mellom Oslo og Asker i en periode i sommer.

Bildeserie

Arbeidet på stasjonsområdet på Spikkestad nærmer seg slutten

På lokaltoget mellom Drammen og Dal var det 6,5 prosent flere reiser i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode i 2018. Her var det totale passasjertallet på i overkant av fem millioner passasjerer.

På regiontoget R10 mellom Drammen og Lillehammer var det 8,6 prosent færre reiser i løpet av årets første åtte måneder sammenlignet med 2018. Rundt 3,4 millioner passasjerer reiste med denne linjen i den perioden.