Denne gikk for 4,3 millioner - se hvilke andre eiendommer som ble solgt i Hurum i april

Her er oversikten over eiendommer som ble solgt i gamle Hurum kommune i april.