Tilsvar til Elisabeth Holther Schøyen, Venstre. Leder av Miljø, klima - og samferdselsutvalget i Røyken kritiserer meg for å sove, når jeg ikke får med meg alle resultatene og planene utvalget etter sigende har levert gjennom snart fire år i virksomhet.

Gang- og sykkelvei: - Hvem er det som har sovet? 

Den kritikken tar jeg med knusende ro, den som sover synder i hvert fall ikke. Derimot mener jeg utvalgslederen har syndet når hun forsøker å slå seg på brystet med resultatet kommunens innbyggere har sett svært lite til.

Røykenveien: - Gledelig at Conradi nå presser på 

Gjennomføring og handlekraft

Selv har jeg vært med på å vedta handlingsplaner for gang- og sykkelvei, men ikke latt meg engasjere i økolandsby, veksthus, kjøttfrie mandager og andre uviktige symbolsaker utvalget har satt på kartet. Det er ikke slike saker folks innbyggere trenger, det er gjennomføring, handlekraft og at vi har politikere som er relevante i folks hverdag.

I Røyken FrPs alternative forslag til budsjett for 2019 la FrP inn midler til forskuttering av videre arbeid med gangforbindelse fra Heggedal til Bøveien i Røyken, samt oppstart gang- og sykkelvei Nærsnes-Slemmestad.

Jeg registrerer at posisjonen ikke har fulgt opp dette, ei heller posisjonen i Buskerud fylke der Venstre også sitter. Jeg er derfor veldig tilfreds med at Asker gjennom Lene Conradi har en ordfører som følger med, og adresserer dette viktige spørsmålet videre.

Røyken FrP er innforstått med at prosjektet ikke er klart for byggestart i morgen, men vi må nå sette press på at Buskerud fylke for å kommer i gang med planarbeidet, slik at dette ikke blir prioritert ned i nye Viken fylkeskommune.

Istedenfor å kritisere viktige engasjement, for ekte problemer i Røykeninnbyggernes hverdag, burde Holther-Schøyen vært den første som lot seg engasjere av dette initiativet. Det registrerer jeg at hun ikke gjør, og at hun heller velger å kritisere meg for det.

Jeg noterer meg det, og tenker at vi går mot et spennende kommunevalg i 2019. Så tror jeg velgerne godt ut fra denne debatten ser hvilke politikere som sover , - eller synder for den saks skyld.

Gang- og sykkelvei over kommunegrensa: - Det burde selvfølgelig vært etablert samtidig