I en kronikk av Lene Conradi og Cecilie Lindgren med tittelen «Vi vil styrke et presset demokrati», 15. mars i Budstikka og 19. mars i Røyken og Hurums avis, drøftes folkestyrets kår i Norge. Det nevnes en del negative trender i denne sammenhengen. Man er redd for at Norge skal utvikle seg til et «demokrati med mangler».

Man ser med skepsis på polariserte debatter og ytterliggående standpunkt på digitale plattformer. Bekymringene er ikke grunnløse.

Et paradoks at Høyre er bekymra for demokratiet

Det hører imidlertid med til et av tidens paradokser at representanter for Høyre uttrykker bekymring for demokratiet, dette partiet som mer enn noe annet har kjempet mot universell stemmerett og velferdsordningene som vi kjenner i dag, med en sengekamerat i regjering som har stått for de mest ytterliggående og polariserende standpunkter.

Vi skal imidlertid ikke påføre dem skyld og skam for forfedrenes synder, men hilse betenkningen over demokratiets kår velkommen. Vi skal heller ikke si så mye om skattelettelser for de velstående, og kutt i trygdeytelser, ei heller om de generøse bidragene partiet får fra samfunnets rikeste.

Lover showpreget paneldebatt 

Er et annet syn en sabotasje?

Når det kolporteres utsagn som «- Hareide, som med 1 prosents velgeroppslutning i ryggen kunne føre landet inn i en parlamentarisk krise er vanskelig å forstå» og at MdGs byråd «kan sabotere nødvendig utbygging av landets mest belastede veistrekning», bør det derimot vekke bekymring. Uttalelsene vitner om manglende forståelse for demokratiske prosesser. Er et annet syn på samferdselspolitikken sabotasje?

Det som virkelig er et paradoks i denne sammenhengen, er at Høyre har vært en forkjemper for kommunesammenslåing og sentralisering, og det i stor grad i strid med folkets vilje. Sentraliseringen gjør at det blir langt flere stemmer bak hver kommunestyrerepresentant, og det svekker lokaldemokratiet.

Som en motvekt mot dette blir det viktig å engasjere seg i de foreslåtte nærdemokratiske ordningene, der vi ønsker at innbyggertorgene trekker til seg folk i alle aldre. I Hurum er det gode erfaringer med innbyggerinitiativ når kontroversielle saker verserer. Ved å samle 300 underskrifter kan en sak fremmes for kommunestyret uten å gå veien om politiske kanaler. Jeg tror dette kan være en måte å nå fram på når veien til maktens sentrum synes å være for lang.

Arntsen: - Jeg vil gjerne inn i politikken igjen 

Solidaritet og små forskjeller

Demokratiet er avhengig av mennesker som engasjerer seg i politisk arbeid, og opplever det som viktig å delta i valg. Så langt er vi enige med Lene Conradi og Cecilie Lindgren.

Men der stopper enigheten. SV ønsker et demokrati som bygger på solidaritet og små forskjeller, at tjenester innen omsorg, helse og utdanning skal høre til fellesskapet og ikke være varer i et marked, og der natur og samfunn er for de mange, og ikke for de få. I et slikt samfunn utøves vår versjon av demokrati.