Hvis man velger å se bort fra Homme Mathiesens oppfordring til å bryte fartsgrensene ved kjøring fra Sætre til Frogn vgs (13 km på 10 minutter? Røyken vgs ligger 12 km fra Sætre) og utfordringene det er med å få i stand en kollektivtransport på tvers av fjorden, som forøvrig er en prisverdig målsetting, og man videre ser bort fra Homme Mathiesens tilsynelatende flyktige kunnskaper om tilbudsstrukturen i videregående skole, kan man ikke la være å reagere på uttalelsen «Det er delte synspunkter på kvaliteten på undervisningen ved Røyken videregående skole og på de studieretningene som er tilgjengelige der».

Å mistenkeliggjøre og snakke ned en skole med sju utdanningsprogram og ca 800 elever på et polemisk grunnlag er usaklig og tendensiøst og grensende til det odiøse.

Homme Mathiesen burde beklage.